邀请名单

初定星期天晚上请客吃饭,今天晚上得列个自己这方的名单出来。国内的人没法请了,寒假回国办婚礼时再请吧。

首先是团契:

Pastor Yang & his wife

wang zheng & yuwen

He Qun & Jixia

Michael & Suting

Qian Gang & Ting

Lin Yizhen

Chen Baiyang & Yanju

Huang Liang & Tianming

Jin Huan & Xianghong

Wu Fuze & Xinyu

Liang Feng & Yao Nan

Chen Li & his girlfriend

Tu Kai

Cao Zhibin

Shen Yi

Yang Bo

Zhang Jun

Wang Wenlin

Chen Xiang

Shi Ying

Qiu Yue

Zhao Na

Chen Ran

Wang Lulu

Shao Lin

Hu Na

Yang Daihong

Qian Nayan

Cao Huiping

new students: Huang Chuan, Huang Xuanyu, Zheng Zuduo, another guy

实验室的:

Prof Li Baoxin and his wife, Li Wenfeng, Wang Zhesheng, Zhang Xiaolong

其他:

Ye Jieping & his wife, Chen Jianhui, Liu Xiaoqing, Wu Yifei, Gao Wei,

其他待补

Advertisements